جزئیات خبر
عنوان : نوسانات قيمت نفت
1388/09/17
 در لندن قیمت نفت خام معاملات آتی نرم است، اما احساس بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی و انتظارات از افت دیگری در بازار سهام آمریکا نفت شد.
 
English Farsi Nikan Paraffin