اخبار
 در لندن قیمت نفت خام معاملات آتی نرم است، اما احساس بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی و انتظارات از افت دیگری در بازار سهام آمریکا نفت شد.
ادامه مطلب

farst

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
 
English Farsi Nikan Paraffin